veneily

Osakaskunta ylläpitää pienvenesatamaa Kaakamoniemessä vanhan kalastuskentän edustalla.

venesatama

Satama on aallonmurtajan suojaama, ja venepaikkoja on tarjolla sekä laiturissa että maapenkalla.

Satamassa on lastauslaituri, valaistus sekä tallentava kamera-valvonta. Lisäksi sataman läheisyydessä on veneiden nosto- ja laskupaikka.

Hinnat kaudella 2022:

Venepaikat ovat erittäin kysyttyjä ja satama on pääosin täynnä. Jos olet kiinnostunut venepaikasta Kaakamoniemessä, ota yhteyttä hoitokunnan puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan. Hoitokunta luovuttaa vapautuvat paikat uudelle vuokraajalle aiemmin tehdyn jonotusperiaatteen mukaisesti.

Venereitti Kaakamo-Laivaniemi-Alaraumo

Rannan tuntumassa saarten suojassa kulkee vanha venereitti, jota on aikoinaan käytetty mm. tukkien uittoon. Tämän Kaakamonniemestä Laivaniemen kautta Alaraumolle johtavan reitin kunnostusta ruoppaamalla on suunniteltu 1980-luvulta lähtien vesistön virkistyskäytön, kalastuksen ja vesillä liikkumisen helpottamiseksi.

Hanke sai Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission myöntämän vesiluvan v. 2010, ja rahoituksen varmistuttua, viimein talvella 2016 päästiin töihin. Reitin viimeisen, Alaraumon puoleisen pään, ruoppaukset on saatu valmiiksi talvella 2020. Venereitin kunnostus on rahoitettu kolmen osakaskunnan omilla varoilla sekä Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen myöntämillä vesistökunnostusavustuksilla.

Venereitti on ruopattu noin 15 metrin levyiseksi ja vajaan 2 metrin syvyiseksi. Koska reitti sijaitsee merialueella ja kahden suuren joen vaikutusalueella, ei reitin leveyttä ja syvyyttä kuitenkaan pystytä takaamaan merenpohjan massojen, lähinnä hiekan, vuotuisen liikkumisen vuoksi. Liikkuminen reitillä tapahtuu veneilijöiden omalla vastuulla. Venereitin valmiina oleva osuus Kaakamo-Laivaniemi merkitään vuosittain veneilykauden ajaksi. Reitti on kaikkien alueella liikkuvien vapaassa käytössä.