KAAKAMON-RUOTTALAN OSAKASKUNTA

Kaakamon ja Ruottalan kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta.

Vesialueisiin kuuluvat myös mm. saaret sekä vesijättöalueet. Osakaskunta hallinnoi tilojen yhteistä omaisuutta, valvoo ja edistää osakkaiden etua sekä maa- ja vesialueiden käyttöä.

OSAKASKUNTA

Kaakamon-Ruottalan osakaskunta on syntynyt v. 2007 erillisten jakokunnan ja kalastuskunnan yhdistyessä. Kaakamon ja Ruottalan kylät ovat toimineet yhdessä jo jakokuntana ja kalastuskuntana, aina isojaon 1839 ajoista alkaen, sillä ne ovat alkujaan olleet samaa kylää.

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee Perämeren pohjoisosassa Kemijokisuulla. Sen läntisenä rajana on Laivaniemen-Laivajärven osakaskunnan raja ja itäisenä rajana Kemin Kirkonkylän osakaskunnan raja. Lisäksi vesialueeseen kuuluu Tornion kaupungin puoleinen osa Kaakamojoesta Kalliokoskelta merelle. Vesialueen pinta-ala on reilut 1200 hehtaaria. Osakaskunnan maa-alueet ja vesijätöt sijaitsevat Kaakamon ja Ruottalan kylien alueella sekä saarissa.

Osakaskunnan toiminnassa, yhteisalueiden käytössä ja hoidossa sekä päätöksenteossa noudatetaan yhteisaluelakia (758/1989) ja kalastuslakia (379/2015) sekä niiden perusteella annettuja säädöksiä.

Osakaskunnan vesialueet merellä kuuluvat lisäksi Suomalais-ruotsalaisen rajajokisopimuksen (2010) soveltamisalueeseen.

Osakaskunnan päätöksenteosta vastaa osakkaiden yleinen kokous, joka järjestetään vähintään kerran vuodessa, yleensä maalis-huhtikuulla.

Käytännön asioiden hoitoa varten osakaskunnalla on hoitokunta, jossa on viisi jäsentä. Hoitokunnan tehtävänä on päätösten täytäntöönpano, hallinnon ja talouden hoito, osakaskunnan edunvalvonta sekä yhteisaluelaissa ja kalastuslaissa määrätyt tehtävät. Hoitokunnan puheenjohtaja toimii osakaskunnan yhteyshenkilönä ja nimenkirjoittajana.

Osakaskunta vuokraa mökkitontteja ja venepaikkoja, ylläpitää venesatamaa ja veneilyreittiä sekä myy kalastuslupia. Kalastusta ja kalakantoja edistetään mm. istutuksin.

Osakaskunta valvoo etujaan antamalla lausuntoja ja esittämällä mielipiteitä sekä tarvittaessa oikeudenkäynnein mm. erilaisten hankkeiden YVA- ja lupaprosessien yhteydessä sekä lainsäädännön muutostilanteissa.

Kiinteistötunnus: 851-413-876-1