Päätöksenteko

Osakaskunnan varsinainen yleinen kokous (vuosikokous) pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

päätöksenteko

Osakaskunnan varsinainen yleinen kokous (vuosikokous) pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Tarvittaessa osakkaat voidaan kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen. Kokouskutsu julkaistaan vähintään 14 vrk ennen kokousta.

HUOM! Osakas, joka haluaa tiedon kokouskutsusta sähköpostitse, voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa osakaskunnalle.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen (2019) määräämät asiat, sekä sellaiset muut asiat, jotka on tuotu hoitokunnan tietoon ja valmisteluun ennen kuluvan vuoden tammikuun loppua.

Yleisessä kokouksessa edustus- ja äänioikeus on kiinteistörekisteriin merkittyjen osakaskiinteistöjen omistajilla, osaomistajilla sekä yhteisomistajilla yhteisesti. Omistusoikeus ja osakkuus (kylien yhteinen vesialue) on vaadittaessa osoitettava virallisin asiakirjoin, ensisijaisesti kiinteistörekisteriotteella ja lainhuutotodistuksella. Osallistumis- ja puheoikeus kokouksessa on myös muilla henkilöillä, joiden etua tai oikeutta kokouspäätökset voivat koskea.

Kaakamoniemen lohipatoyhtymän vuosikokous pidetään yleensä samassa paikassa ja päivänä, välittömästi osakaskunnan kokouksen jälkeen. Äänioikeutettuja osakkaita ovat pääosin samat kiinteistönomistajat kuin osakaskunnan kokouksessa, ei kuitenkaan täysin

liitteet